Đạt được khả năng điều hướng tức thì nhờ Speculation Rules API

1. Giới thiệu

Đây là một bản minh hoạ và lớp học lập trình giàu tính tương tác, giúp bạn tìm hiểu về cách đạt được khả năng điều hướng tức thì thông qua quá trình kết xuất trước bằng Speculation Rules API.

Thời gian bạn cần dành ra để hoàn thành lớp học lập trình này theo dự kiến là 30 phút. Bạn có thể theo dõi thời gian còn lại ở đầu màn hình.

Điều kiện tiên quyết

 • Kiến thức cơ bản về HTML và JavaScript.

Kiến thức bạn sẽ học được

 • Cách thêm quy trình tải suy đoán vào một trang web.
 • Cách gỡ lỗi liên quan đến quy trình suy đoán bằng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.

Những điều bạn cần

 • Chrome 123 trở lên.
 • Tính năng chạy hoặc xuất bản trang web (ví dụ trong khoá học sử dụng Glitch, nhưng mọi dịch vụ tương tự hoặc máy chủ web chạy cục bộ đều được chấp nhận).

Bạn đã sẵn sàng? Vậy thì hãy cùng bắt đầu nào!

2. Thiết lập môi trường

Bước đầu tiên ở bản minh hoạ này là tạo một trang web kiểm thử gồm 3 trang trên Glitch:

 • Trang 1 là trang chủ, có đường liên kết đến Trang 2 và Trang 3.
 • Trang 2 có tập lệnh chặn để mô phỏng một trang tải chậm. Bạn cũng cần ghi lại thời gian cho Nội dung lớn nhất hiển thị (LCP) vào bảng điều khiển để đo thời gian tải trang.
 • Trang 3 gần giống trang 2, nhưng vì lần này có LCP dạng hình ảnh nên bản minh hoạ sẽ có 2 đường liên kết.

Nếu muốn thao tác trên trang web minh hoạ của riêng mình, bạn có thể thực hiện các bước tương tự trên trang web đó.

Để sử dụng Glitch, bạn cần có tài khoản Glitch. Bạn cũng có thể phân phối các trang này từ một máy chủ phát triển cục bộ hoặc sử dụng nền tảng/dịch vụ khác nếu đã thông thạo cách thực hiện (các lựa chọn đó không được đề cập ở đây).

Tạo trang web bằng cách tái tạo trang web cơ bản Glitch.

Quy trình sau sẽ giúp bạn tạo trang web cơ bản:

Trang web cơ bản Glitch Hello World

Glitch đặt tên ngẫu nhiên cho dự án của bạn (trong ví dụ này là open-chalk-asparagus.glitch.me) và bạn có thể xem dự án đó theo tên dự án dưới dạng miền con trên glitch.me. Trong ví dụ này, địa chỉ trang web là https://open-chalk-asparagus.glitch.me/.

Bạn có thể chọn và thêm tệp mới vào danh sách ở bên trái và chỉnh sửa nội dung ở bên phải. Khi nhấp vào nút xem trước ở dưới cùng, bạn có thể xem trước trong ngăn bên hoặc trong cửa sổ mới.

Hiện tại, bạn đã thiết lập xong môi trường và có thể chuyển sang bước tiếp theo để thiết lập trang web minh hoạ.

3. Tạo trang web minh hoạ

Thay thế nội dung của tệp index.html để thiết lập trang cơ bản bằng một vài đường liên kết:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>🚀</text></svg>">
  <title>Instant Loading Demo!</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Instant Loading Demo!</h1>
  <p>This is a demo of the Speculation Rules API.</p>
  <ul>
   <li><a href="./page2.html">Page 2</a></li>
   <li><a href="./page3.html">Page 3</a></li>
  </ul>
 </body>
</html>

Tạo trang page2.html trên Glitch bằng cách nhấp vào nút Files + (Tệp +) ở bên trái, nhập page2.html rồi nhấp vào Add this file (Thêm tệp này).

Sao chép và dán nội dung sau vào page2.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>🚀</text></svg>">

  <title>Page 2</title>

  <!-- Load script as a classic script to allow it to be blocking -->
  <script src="./script.js"></script>

 </head>
 <body>
  <h1>This is page 2</h1>
  <h2>This is a demo of the Speculation Rules API.</h2>
  <button onclick="history.back();">Go back</button>
 </body>
</html>

Còn với page3.html, hãy sao chép và dán nội dung sau (nội dung này khá giống với trang 2, nhưng có thêm một hình ảnh):

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>🚀</text></svg>">

  <title>Page 3</title>

  <!-- Load script as a classic script to allow it to be blocking -->
  <script src="./script.js"></script>

 </head>
 <body>
  <h1>This is page 3</h1>
  <p>This is a demo of the Speculation Rules API.</p>
  <button onclick="history.back();">Go back</button>
  <img src="./image.svg" alt="LCP image">
 </body>
</html>

Trang 3 đề cập đến tệp image.svg. Vì vậy, bạn hãy tạo tệp đó với các nội dung sau:

<svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" viewBox="0.0 0.0 384.0 288.0" fill="none" stroke="none" stroke-linecap="square" stroke-miterlimit="10"><clipPath id="p.0"><path d="m0 0l384.0 0l0 288.0l-384.0 0l0 -288.0z" clip-rule="nonzero"/></clipPath><g clip-path="url(#p.0)"><path fill="#000000" fill-opacity="0.0" d="m0 0l384.0 0l0 288.0l-384.0 0z" fill-rule="evenodd"/><path fill="#000000" fill-opacity="0.0" d="m47.99836 24.0l288.0 0l0 96.0l-288.0 0z" fill-rule="evenodd"/><path fill="#2979ff" d="m115.79305 40.46437l11.875 0l0 51.75l26.671867 0l0 11.265625l-38.546867 0l0 -63.015625zm76.99615 64.421875q-9.15625 0 -16.71875 -4.34375q-7.5625 -4.359375 -11.921875 -11.890625q-4.359375 -7.53125 -4.359375 -16.671875q0 -9.15625 4.359375 -16.671875q4.359375 -7.53125 11.921875 -11.890625q7.5625 -4.359375 16.71875 -4.359375q14.25 0 23.578125 10.296875l-8.359375 8.09375q-6.0625 -7.125 -15.125 -7.125q-5.90625 0 -10.75 2.6875q-4.828125 2.6875 -7.609375 7.625q-2.765625 4.921875 -2.765625 11.34375q0 6.421875 2.765625 11.359375q2.78125 4.921875 7.609375 7.609375q4.84375 2.671875 10.75 2.671875q9.9375 0 16.625 -8.265625l8.453125 8.0q-4.671875 5.640625 -11.046875 8.59375q-6.375 2.9375 -14.125 2.9375zm36.17192 -64.421875l22.171875 0q5.984375 0 10.90625 2.515625q4.9375 2.515625 7.75 7.046875q2.8125 4.53125 2.8125 10.328125q0 5.8125 -2.8125 10.390625q-2.8125 4.578125 -7.75 7.09375q-4.921875 2.5 -10.90625 2.5l-10.296875 0l0 23.140625l-11.875 0l0 -63.015625zm22.53125 28.609375q4.390625 0 6.890625 -2.546875q2.515625 -2.5625 2.515625 -6.171875q0 -3.609375 -2.515625 -6.109375q-2.5 -2.515625 -6.890625 -2.515625l-10.65625 0l0 17.34375l10.65625 0z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#0cce6b" d="m43.2 177.60136l96.0 0l0 38.393692l-96.0 0z" fill-rule="evenodd"/><path fill="#000000" d="m77.08874 201.5057q-1.234375 0 -2.265625 -0.578125q-1.03125 -0.59375 -1.640625 -1.609375q-0.59375 -1.03125 -0.59375 -2.296875q0 -1.265625 0.59375 -2.28125q0.609375 -1.03125 1.640625 -1.609375q1.03125 -0.59375 2.265625 -0.59375q0.984375 0 1.8125 0.34375q0.828125 0.34375 1.390625 0.96875l-0.90625 0.921875q-0.875 -0.984375 -2.296875 -0.984375q-0.84375 0 -1.578125 0.40625q-0.734375 0.390625 -1.171875 1.140625q-0.421875 0.734375 -0.421875 1.6875q0 0.953125 0.4375 1.703125q0.4375 0.734375 1.15625 1.140625q0.734375 0.390625 1.578125 0.390625q1.359375 0 2.21875 -0.84375q0.265625 -0.265625 0.453125 -0.671875q0.1875 -0.40625 0.265625 -0.90625l-2.953125 0l0 -1.15625l4.171875 0q0.078125 0.40625 0.078125 0.6875q0 0.828125 -0.265625 1.5625q-0.25 0.734375 -0.796875 1.296875q-0.578125 0.625 -1.390625 0.953125q-0.796875 0.328125 -1.78125 0.328125zm9.765564 0q-1.234375 0 -2.265625 -0.59375q-1.015625 -0.609375 -1.59375 -1.625q-0.578125 -1.03125 -0.578125 -2.265625q0 -1.234375 0.578125 -2.25q0.578125 -1.03125 1.59375 -1.625q1.03125 -0.609375 2.265625 -0.609375q1.25 0 2.265625 0.609375q1.015625 0.59375 1.59375 1.625q0.59375 1.015625 0.59375 2.25q0 1.234375 -0.59375 2.265625q-0.578125 1.015625 -1.59375 1.625q-1.015625 0.59375 -2.265625 0.59375zm0 -1.25q0.875 0 1.578125 -0.40625q0.71875 -0.421875 1.125 -1.15625q0.421875 -0.734375 0.421875 -1.671875q0 -0.9375 -0.421875 -1.671875q-0.40625 -0.734375 -1.125 -1.140625q-0.703125 -0.421875 -1.578125 -0.421875q-0.859375 0 -1.578125 0.421875q-0.703125 0.40625 -1.125 1.140625q-0.40625 0.734375 -0.40625 1.671875q0 0.9375 0.40625 1.671875q0.421875 0.734375 1.125 1.15625q0.71875 0.40625 1.578125 0.40625zm9.864075 1.25q-1.234375 0 -2.265625 -0.59375q-1.015625 -0.609375 -1.59375 -1.625q-0.578125 -1.03125 -0.578125 -2.265625q0 -1.234375 0.578125 -2.25q0.578125 -1.03125 1.59375 -1.625q1.03125 -0.609375 2.265625 -0.609375q1.25 0 2.265625 0.609375q1.015625 0.59375 1.59375 1.625q0.59375 1.015625 0.59375 2.25q0 1.234375 -0.59375 2.265625q-0.578125 1.015625 -1.59375 1.625q-1.015625 0.59375 -2.265625 0.59375zm0 -1.25q0.875 0 1.578125 -0.40625q0.71875 -0.421875 1.125 -1.15625q0.421875 -0.734375 0.421875 -1.671875q0 -0.9375 -0.421875 -1.671875q-0.40625 -0.734375 -1.125 -1.140625q-0.703125 -0.421875 -1.578125 -0.421875q-0.859375 0 -1.578125 0.421875q-0.703125 0.40625 -1.125 1.140625q-0.40625 0.734375 -0.40625 1.671875q0 0.9375 0.40625 1.671875q0.421875 0.734375 1.125 1.15625q0.71875 0.40625 1.578125 0.40625zm5.968445 -7.53125l2.75 0q1.328125 0 2.3125 0.546875q1.0 0.53125 1.53125 1.515625q0.53125 0.96875 0.53125 2.234375q0 1.265625 -0.53125 2.25q-0.53125 0.96875 -1.53125 1.515625q-0.984375 0.53125 -2.3125 0.53125l-2.75 0l0 -8.59375zm2.71875 7.34375q1.453125 0 2.265625 -0.8125q0.8125 -0.8125 0.8125 -2.234375q0 -1.421875 -0.8125 -2.234375q-0.8125 -0.8125 -2.265625 -0.8125l-1.390625 0l0 6.09375l1.390625 0z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#ffa400" d="m139.2 177.60132l105.60631 0l0 38.393692l-105.60631 0z" fill-rule="evenodd"/><path fill="#000000" d="m173.98776 185.72441l1.5625 0l3.890625 6.3125l0.0625 0l-0.0625 -1.65625l0 -4.65625l1.3125 0l0 8.59375l-1.375 0l-4.078125 -6.640625l-0.078125 0l0.078125 1.65625l0 4.984375l-1.3125 0l0 -8.59375zm8.700058 0l5.21875 0l0 1.25l-3.890625 0l0 2.421875l3.5 0l0 1.25l-3.5 0l0 2.421875l3.890625 0l0 1.25l-5.21875 0l0 -8.59375zm6.864044 0l5.21875 0l0 1.25l-3.890625 0l0 2.421875l3.5 0l0 1.25l-3.5 0l0 2.421875l3.890625 0l0 1.25l-5.21875 0l0 -8.59375zm6.864044 0l2.75 0q1.328125 0 2.3125 0.546875q1.0 0.53125 1.53125 1.515625q0.53125 0.96875 0.53125 2.234375q0 1.265625 -0.53125 2.25q-0.53125 0.96875 -1.53125 1.515625q-0.984375 0.53125 -2.3125 0.53125l-2.75 0l0 -8.59375zm2.71875 7.34375q1.453125 0 2.265625 -0.8125q0.8125 -0.8125 0.8125 -2.234375q0 -1.421875 -0.8125 -2.234375q-0.8125 -0.8125 -2.265625 -0.8125l-1.390625 0l0 6.09375l1.390625 0zm8.42131 1.4375q-1.0625 0 -1.921875 -0.625q-0.84375 -0.625 -1.1875 -1.75l1.25 -0.5q0.1875 0.71875 0.671875 1.171875q0.5 0.453125 1.203125 0.453125q0.640625 0 1.09375 -0.328125q0.453125 -0.34375 0.453125 -0.921875q0 -0.546875 -0.40625 -0.890625q-0.390625 -0.359375 -1.359375 -0.703125l-0.546875 -0.1875q-0.875 -0.3125 -1.453125 -0.859375q-0.578125 -0.5625 -0.578125 -1.484375q0 -0.640625 0.34375 -1.171875q0.34375 -0.546875 0.953125 -0.859375q0.625 -0.3125 1.40625 -0.3125q1.109375 0 1.78125 0.546875q0.671875 0.546875 0.90625 1.21875l-1.1875 0.515625q-0.109375 -0.4375 -0.5 -0.75q-0.375 -0.3125 -1.0 -0.3125q-0.578125 0 -1.0 0.3125q-0.40625 0.3125 -0.40625 0.796875q0 0.4375 0.359375 0.734375q0.375 0.296875 1.140625 0.5625l0.5625 0.1875q1.09375 0.390625 1.6875 1.0q0.609375 0.609375 0.609375 1.625q0 0.84375 -0.421875 1.421875q-0.421875 0.5625 -1.09375 0.84375q-0.671875 0.265625 -1.359375 0.265625zm3.431305 -0.1875l0 0z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#000000" d="m150.18561 199.72441l1.328125 0l0 8.59375l-1.328125 0l0 -8.59375zm3.2520294 0l1.78125 0l2.5 6.546875l0.078125 0l2.515625 -6.546875l1.78125 0l0 8.59375l-1.296875 0l0 -4.859375l0.078125 -1.53125l-0.078125 0l-2.515625 6.390625l-1.03125 0l-2.515625 -6.390625l-0.0625 0l0.0625 1.53125l0 4.859375l-1.296875 0l0 -8.59375zm10.596069 0l2.953125 0q0.765625 0 1.40625 0.34375q0.640625 0.328125 1.015625 0.9375q0.390625 0.59375 0.390625 1.34375q0 0.765625 -0.390625 1.359375q-0.375 0.59375 -1.015625 0.9375q-0.640625 0.328125 -1.40625 0.328125l-1.625 0l0 3.34375l-1.328125 0l0 -8.59375zm2.984375 4.015625q0.671875 0 1.0625 -0.40625q0.40625 -0.421875 0.40625 -0.984375q0 -0.546875 -0.40625 -0.953125q-0.390625 -0.421875 -1.0625 -0.421875l-1.65625 0l0 2.765625l1.65625 0zm4.131668 -4.015625l3.015625 0q0.78125 0 1.40625 0.34375q0.640625 0.328125 1.0 0.9375q0.359375 0.59375 0.359375 1.34375q0 0.875 -0.5625 1.546875q-0.546875 0.65625 -1.390625 0.875l-0.015625 0.0625l2.375 3.40625l0 0.078125l-1.53125 0l-2.28125 -3.375l-1.046875 0l0 3.375l-1.328125 0l0 -8.59375zm2.984375 4.015625q0.625 0 1.046875 -0.390625q0.421875 -0.40625 0.421875 -1.0q0 -0.5625 -0.390625 -0.96875q-0.390625 -0.421875 -1.03125 -0.421875l-1.703125 0l0 2.78125l1.65625 0zm8.351303 4.765625q-1.234375 0 -2.265625 -0.59375q-1.015625 -0.609375 -1.59375 -1.625q-0.578125 -1.03125 -0.578125 -2.265625q0 -1.234375 0.578125 -2.25q0.578125 -1.03125 1.59375 -1.625q1.03125 -0.609375 2.265625 -0.609375q1.25 0 2.265625 0.609375q1.015625 0.59375 1.59375 1.625q0.59375 1.015625 0.59375 2.25q0 1.234375 -0.59375 2.265625q-0.578125 1.015625 -1.59375 1.625q-1.015625 0.59375 -2.265625 0.59375zm0 -1.25q0.875 0 1.578125 -0.40625q0.71875 -0.421875 1.125 -1.15625q0.421875 -0.734375 0.421875 -1.671875q0 -0.9375 -0.421875 -1.671875q-0.40625 -0.734375 -1.125 -1.140625q-0.703125 -0.421875 -1.578125 -0.421875q-0.859375 0 -1.578125 0.421875q-0.703125 0.40625 -1.125 1.140625q-0.40625 0.734375 -0.40625 1.671875q0 0.9375 0.40625 1.671875q0.421875 0.734375 1.125 1.15625q0.71875 0.40625 1.578125 0.40625zm4.811569 -7.53125l1.4375 0l1.9375 5.71875l0.3125 0.96875l0.0625 0l0.328125 -0.96875l2.03125 -5.71875l1.4375 0l-3.140625 8.59375l-1.359375 0l-3.046875 -8.59375zm8.680923 0l5.21875 0l0 1.25l-3.890625 0l0 2.421875l3.5 0l0 1.25l-3.5 0l0 2.421875l3.890625 0l0 1.25l-5.21875 0l0 -8.59375zm6.864044 0l1.78125 0l2.5 6.546875l0.078125 0l2.515625 -6.546875l1.78125 0l0 8.59375l-1.296875 0l0 -4.859375l0.078125 -1.53125l-0.078125 0l-2.515625 6.390625l-1.03125 0l-2.515625 -6.390625l-0.0625 0l0.0625 1.53125l0 4.859375l-1.296875 0l0 -8.59375zm10.596069 0l5.21875 0l0 1.25l-3.890625 0l0 2.421875l3.5 0l0 1.25l-3.5 0l0 2.421875l3.890625 0l0 1.25l-5.21875 0l0 -8.59375zm6.864044 0l1.5625 0l3.890625 6.3125l0.0625 0l-0.0625 -1.65625l0 -4.65625l1.3125 0l0 8.59375l-1.375 0l-4.078125 -6.640625l-0.078125 0l0.078125 1.65625l0 4.984375l-1.3125 0l0 -8.59375zm10.450058 1.25l-2.40625 0l0 -1.25l6.125 0l0 1.25l-2.390625 0l0 7.34375l-1.328125 0l0 -7.34375z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#ff4e42" d="m243.84 177.6l96.0 0l0 38.393692l-96.0 0z" fill-rule="evenodd"/><path fill="#000000" d="m275.72064 192.7231l2.953125 0q0.765625 0 1.40625 0.34375q0.640625 0.328125 1.015625 0.9375q0.390625 0.59375 0.390625 1.34375q0 0.765625 -0.390625 1.359375q-0.375 0.59375 -1.015625 0.9375q-0.640625 0.328125 -1.40625 0.328125l-1.625 0l0 3.34375l-1.328125 0l0 -8.59375zm2.984375 4.015625q0.671875 0 1.0625 -0.40625q0.40625 -0.421875 0.40625 -0.984375q0 -0.546875 -0.40625 -0.953125q-0.390625 -0.421875 -1.0625 -0.421875l-1.65625 0l0 2.765625l1.65625 0zm8.039276 4.765625q-1.234375 0 -2.265625 -0.59375q-1.015625 -0.609375 -1.59375 -1.625q-0.578125 -1.03125 -0.578125 -2.265625q0 -1.234375 0.578125 -2.25q0.578125 -1.03125 1.59375 -1.625q1.03125 -0.609375 2.265625 -0.609375q1.25 0 2.265625 0.609375q1.015625 0.59375 1.59375 1.625q0.59375 1.015625 0.59375 2.25q0 1.234375 -0.59375 2.265625q-0.578125 1.015625 -1.59375 1.625q-1.015625 0.59375 -2.265625 0.59375zm0 -1.25q0.875 0 1.578125 -0.40625q0.71875 -0.421875 1.125 -1.15625q0.421875 -0.734375 0.421875 -1.671875q0 -0.9375 -0.421875 -1.671875q-0.40625 -0.734375 -1.125 -1.140625q-0.703125 -0.421875 -1.578125 -0.421875q-0.859375 0 -1.578125 0.421875q-0.703125 0.40625 -1.125 1.140625q-0.40625 0.734375 -0.40625 1.671875q0 0.9375 0.40625 1.671875q0.421875 0.734375 1.125 1.15625q0.71875 0.40625 1.578125 0.40625zm9.864075 1.25q-1.234375 0 -2.265625 -0.59375q-1.015625 -0.609375 -1.59375 -1.625q-0.578125 -1.03125 -0.578125 -2.265625q0 -1.234375 0.578125 -2.25q0.578125 -1.03125 1.59375 -1.625q1.03125 -0.609375 2.265625 -0.609375q1.25 0 2.265625 0.609375q1.015625 0.59375 1.59375 1.625q0.59375 1.015625 0.59375 2.25q0 1.234375 -0.59375 2.265625q-0.578125 1.015625 -1.59375 1.625q-1.015625 0.59375 -2.265625 0.59375zm0 -1.25q0.875 0 1.578125 -0.40625q0.71875 -0.421875 1.125 -1.15625q0.421875 -0.734375 0.421875 -1.671875q0 -0.9375 -0.421875 -1.671875q-0.40625 -0.734375 -1.125 -1.140625q-0.703125 -0.421875 -1.578125 -0.421875q-0.859375 0 -1.578125 0.421875q-0.703125 0.40625 -1.125 1.140625q-0.40625 0.734375 -0.40625 1.671875q0 0.9375 0.40625 1.671875q0.421875 0.734375 1.125 1.15625q0.71875 0.40625 1.578125 0.40625zm5.968445 -7.53125l3.015625 0q0.78125 0 1.40625 0.34375q0.640625 0.328125 1.0 0.9375q0.359375 0.59375 0.359375 1.34375q0 0.875 -0.5625 1.546875q-0.546875 0.65625 -1.390625 0.875l-0.015625 0.0625l2.375 3.40625l0 0.078125l-1.53125 0l-2.28125 -3.375l-1.046875 0l0 3.375l-1.328125 0l0 -8.59375zm2.984375 4.015625q0.625 0 1.046875 -0.390625q0.421875 -0.40625 0.421875 -1.0q0 -0.5625 -0.390625 -0.96875q-0.390625 -0.421875 -1.03125 -0.421875l-1.703125 0l0 2.78125l1.65625 0z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#000000" fill-opacity="0.0" d="m196.8 240.0l95.999985 0l0 28.409454l-95.999985 0z" fill-rule="evenodd"/><path fill="#434343" d="m223.49895 257.87723l-5.15625 0l0 -1.34375l5.015625 -7.40625l1.84375 0l0 7.140625l1.390625 0l0 1.609375l-1.390625 0l0 2.1875l-1.703125 0l0 -2.1875zm0 -1.609375l0 -4.609375l-0.09375 0l-3.125 4.609375l3.21875 0zm5.9627686 3.890625q-0.515625 0 -0.875 -0.34375q-0.34375 -0.359375 -0.34375 -0.859375q0 -0.484375 0.34375 -0.828125q0.359375 -0.359375 0.875 -0.359375q0.515625 0 0.859375 0.34375q0.34375 0.34375 0.34375 0.84375q0 0.5 -0.34375 0.859375q-0.34375 0.34375 -0.859375 0.34375zm7.3638763 0.15625q-1.34375 0 -2.359375 -0.75q-1.015625 -0.75 -1.578125 -2.046875q-0.546875 -1.3125 -0.546875 -2.921875q0 -1.625 0.546875 -2.921875q0.5625 -1.3125 1.578125 -2.0625q1.015625 -0.75 2.359375 -0.75q1.34375 0 2.359375 0.75q1.03125 0.75 1.578125 2.0625q0.5625 1.296875 0.5625 2.921875q0 1.609375 -0.5625 2.921875q-0.546875 1.296875 -1.578125 2.046875q-1.015625 0.75 -2.359375 0.75zm0 -1.625q0.84375 0 1.46875 -0.53125q0.625 -0.546875 0.953125 -1.46875q0.328125 -0.921875 0.328125 -2.09375q0 -1.171875 -0.328125 -2.109375q-0.328125 -0.9375 -0.953125 -1.453125q-0.625 -0.53125 -1.46875 -0.53125q-0.828125 0 -1.453125 0.53125q-0.609375 0.515625 -0.9375 1.453125q-0.328125 0.9375 -0.328125 2.109375q0 1.171875 0.328125 2.09375q0.328125 0.921875 0.9375 1.46875q0.625 0.53125 1.453125 0.53125zm5.294403 1.375l0 0zm7.712387 0.25q-1.390625 0 -2.296875 -0.59375q-0.90625 -0.609375 -1.265625 -1.59375l1.546875 -0.671875q0.28125 0.65625 0.8125 1.0q0.53125 0.34375 1.203125 0.34375q0.6875 0 1.140625 -0.25q0.46875 -0.25 0.46875 -0.734375q0 -0.453125 -0.390625 -0.71875q-0.390625 -0.265625 -1.21875 -0.453125l-0.96875 -0.21875q-0.984375 -0.25 -1.625 -0.859375q-0.640625 -0.609375 -0.640625 -1.53125q0 -0.703125 0.421875 -1.25q0.421875 -0.546875 1.140625 -0.84375q0.71875 -0.296875 1.5625 -0.296875q1.15625 0 2.0 0.453125q0.859375 0.453125 1.25 1.3125l-1.5 0.671875q-0.484375 -0.96875 -1.734375 -0.96875q-0.609375 0 -1.015625 0.25q-0.40625 0.25 -0.40625 0.640625q0 0.71875 1.25 1.03125l1.171875 0.296875q1.203125 0.296875 1.8125 0.90625q0.625 0.609375 0.625 1.515625q0 0.765625 -0.4375 1.34375q-0.4375 0.578125 -1.21875 0.90625q-0.765625 0.3125 -1.6875 0.3125zm8.654007 0q-1.1875 0 -2.140625 -0.546875q-0.95310974 -0.5625 -1.4843597 -1.546875q-0.53125 -0.984375 -0.53125 -2.21875q0 -1.171875 0.515625 -2.171875q0.515625 -1.0 1.4374847 -1.59375q0.9375 -0.59375 2.109375 -0.59375q1.234375 0 2.125 0.546875q0.890625 0.53125 1.359375 1.484375q0.484375 0.9375 0.484375 2.140625q0 0.3125 -0.03125 0.53125l-6.3125 0q0.125 1.171875 0.84375 1.8125q0.71875 0.625 1.671875 0.625q0.78125 0 1.34375 -0.359375q0.5625 -0.359375 0.90625 -0.953125l1.421875 0.6875q-0.5625 1.015625 -1.5 1.59375q-0.921875 0.5625 -2.21875 0.5625zm2.15625 -5.265625q-0.03125 -0.4375 -0.28125 -0.890625q-0.25 -0.453125 -0.75 -0.734375q-0.484375 -0.296875 -1.203125 -0.296875q-0.859375 0 -1.46875 0.53125q-0.59375 0.515625 -0.8125 1.390625l4.515625 0zm7.1706543 5.265625q-1.21875 0 -2.1875 -0.546875q-0.953125 -0.5625 -1.484375 -1.546875q-0.53125 -0.984375 -0.53125 -2.234375q0 -1.25 0.53125 -2.234375q0.53125 -0.984375 1.484375 -1.546875q0.96875 -0.5625 2.1875 -0.5625q1.34375 0 2.28125 0.609375q0.9375 0.59375 1.359375 1.65625l-1.578125 0.640625q-0.578125 -1.3125 -2.09375 -1.3125q-0.671875 0 -1.25 0.34375q-0.5625 0.34375 -0.890625 0.96875q-0.328125 0.625 -0.328125 1.4375q0 0.8125 0.328125 1.4375q0.328125 0.625 0.890625 0.96875q0.578125 0.34375 1.25 0.34375q0.765625 0 1.3125 -0.34375q0.5625 -0.34375 0.859375 -1.0l1.5625 0.671875q-0.484375 1.046875 -1.4375 1.65625q-0.9375 0.59375 -2.265625 0.59375z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#000000" fill-opacity="0.0" d="m91.2 240.39362l96.0 0l0 28.409454l-96.0 0z" fill-rule="evenodd"/><path fill="#434343" d="m114.02157 258.83334q3.25 -3.234375 4.0 -4.078125q0.703125 -0.734375 0.953125 -1.1875q0.265625 -0.46875 0.265625 -1.09375q0 -0.640625 -0.484375 -1.109375q-0.484375 -0.46875 -1.328125 -0.46875q-0.765625 0 -1.234375 0.4375q-0.46875 0.4375 -0.65625 1.03125l-1.546875 -0.640625q0.15625 -0.578125 0.59375 -1.140625q0.453125 -0.5625 1.1875 -0.9375q0.734375 -0.390625 1.6875 -0.390625q1.046875 0 1.84375 0.4375q0.796875 0.421875 1.234375 1.15625q0.453125 0.71875 0.453125 1.578125q0 1.734375 -1.75 3.46875q-0.703125 0.703125 -1.578125 1.59375q-0.90625 0.875 -1.359375 1.359375l0.015625 0.046875l4.796875 0l0 1.5625l-7.09375 0l0 -1.625zm9.984146 1.71875q-0.515625 0 -0.875 -0.34375q-0.34375 -0.359375 -0.34375 -0.859375q0 -0.484375 0.34375 -0.828125q0.359375 -0.359375 0.875 -0.359375q0.515625 0 0.859375 0.34375q0.34375 0.34375 0.34375 0.84375q0 0.5 -0.34375 0.859375q-0.34375 0.34375 -0.859375 0.34375zm6.598259 0.15625q-0.8125 0 -1.59375 -0.328125q-0.78125 -0.328125 -1.3750076 -0.984375q-0.578125 -0.671875 -0.8125 -1.640625l1.5468826 -0.609375q0.234375 0.890625 0.796875 1.421875q0.5625 0.53125 1.421875 0.53125q0.90625 0 1.5 -0.578125q0.609375 -0.59375 0.609375 -1.5q0 -0.921875 -0.59375 -1.515625q-0.578125 -0.59375 -1.5 -0.59375q-0.53125 0 -0.984375 0.234375q-0.453125 0.21875 -0.75 0.625l-1.6875076 -0.75l0.65625 -5.5l5.9062576 0l0 1.5625l-4.484375 0l-0.421875 2.9375l0.09375 0.015625q0.875 -0.6875 2.0 -0.6875q0.9375 0 1.734375 0.46875q0.796875 0.46875 1.265625 1.296875q0.484375 0.828125 0.484375 1.890625q0 1.046875 -0.5 1.90625q-0.484375 0.84375 -1.359375 1.328125q-0.875 0.46875 -1.953125 0.46875zm4.684021 -0.25l0 0zm7.712387 0.25q-1.390625 0 -2.296875 -0.59375q-0.90625 -0.609375 -1.265625 -1.59375l1.546875 -0.671875q0.28125 0.65625 0.8125 1.0q0.53125 0.34375 1.203125 0.34375q0.6875 0 1.140625 -0.25q0.46875 -0.25 0.46875 -0.734375q0 -0.453125 -0.390625 -0.71875q-0.390625 -0.265625 -1.21875 -0.453125l-0.96875 -0.21875q-0.984375 -0.25 -1.625 -0.859375q-0.640625 -0.609375 -0.640625 -1.53125q0 -0.703125 0.421875 -1.25q0.421875 -0.546875 1.140625 -0.84375q0.71875 -0.296875 1.5625 -0.296875q1.15625 0 2.0 0.453125q0.859375 0.453125 1.25 1.3125l-1.5 0.671875q-0.484375 -0.96875 -1.734375 -0.96875q-0.609375 0 -1.015625 0.25q-0.40625 0.25 -0.40625 0.640625q0 0.71875 1.25 1.03125l1.171875 0.296875q1.203125 0.296875 1.8125 0.90625q0.625 0.609375 0.625 1.515625q0 0.765625 -0.4375 1.34375q-0.4375 0.578125 -1.21875 0.90625q-0.765625 0.3125 -1.6875 0.3125zm8.654022 0q-1.1875 0 -2.140625 -0.546875q-0.953125 -0.5625 -1.484375 -1.546875q-0.53125 -0.984375 -0.53125 -2.21875q0 -1.171875 0.515625 -2.171875q0.515625 -1.0 1.4375 -1.59375q0.9375 -0.59375 2.109375 -0.59375q1.234375 0 2.125 0.546875q0.890625 0.53125 1.359375 1.484375q0.484375 0.9375 0.484375 2.140625q0 0.3125 -0.03125 0.53125l-6.3125 0q0.125 1.171875 0.84375 1.8125q0.71875 0.625 1.671875 0.625q0.78125 0 1.34375 -0.359375q0.5625 -0.359375 0.90625 -0.953125l1.421875 0.6875q-0.5625 1.015625 -1.5 1.59375q-0.921875 0.5625 -2.21875 0.5625zm2.15625 -5.265625q-0.03125 -0.4375 -0.28125 -0.890625q-0.25 -0.453125 -0.75 -0.734375q-0.484375 -0.296875 -1.203125 -0.296875q-0.859375 0 -1.46875 0.53125q-0.59375 0.515625 -0.8125 1.390625l4.515625 0zm7.170639 5.265625q-1.21875 0 -2.1875 -0.546875q-0.953125 -0.5625 -1.484375 -1.546875q-0.53125 -0.984375 -0.53125 -2.234375q0 -1.25 0.53125 -2.234375q0.53125 -0.984375 1.484375 -1.546875q0.96875 -0.5625 2.1875 -0.5625q1.34375 0 2.28125 0.609375q0.9375 0.59375 1.359375 1.65625l-1.578125 0.640625q-0.578125 -1.3125 -2.09375 -1.3125q-0.671875 0 -1.25 0.34375q-0.5625 0.34375 -0.890625 0.96875q-0.328125 0.625 -0.328125 1.4375q0 0.8125 0.328125 1.4375q0.328125 0.625 0.890625 0.96875q0.578125 0.34375 1.25 0.34375q0.765625 0 1.3125 -0.34375q0.5625 -0.34375 0.859375 -1.0l1.5625 0.671875q-0.484375 1.046875 -1.4375 1.65625q-0.9375 0.59375 -2.265625 0.59375z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#000000" fill-opacity="0.0" d="m139.2 241.87541l0 -28.56694" fill-rule="evenodd"/><path stroke="#434343" stroke-width="2.0" stroke-linejoin="round" stroke-linecap="butt" d="m139.2 241.87541l0 -20.986938" fill-rule="evenodd"/><path fill="#434343" stroke="#434343" stroke-width="2.0" stroke-linecap="butt" d="m139.2 214.30849c1.8170166 0 3.2899933 1.4729767 3.2899933 3.2899933c0 1.8170166 -1.4729767 3.2899933 -3.2899933 3.2899933c-1.8170166 0 -3.2899933 -1.4729767 -3.2899933 -3.2899933c0 -1.8170166 1.4729767 -3.2899933 3.2899933 -3.2899933z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#000000" fill-opacity="0.0" d="m48.00492 115.2l288.0 0l0 28.7874l-288.0 0z" fill-rule="evenodd"/><path fill="#666666" d="m85.778755 122.4812l1.703125 0l0 12.6875l6.265625 0l0 1.625l-7.96875 0l0 -14.3125zm13.101868 14.625q-1.109375 0 -2.0 -0.4375q-0.875 -0.4375 -1.359375 -1.203125q-0.46875 -0.765625 -0.46875 -1.75q0 -1.625 1.21875 -2.53125q1.21875 -0.90625 3.078125 -0.90625q0.921875 0 1.703125 0.203125q0.796875 0.1875 1.21875 0.453125l0 -0.625q0 -1.140625 -0.8125 -1.828125q-0.796875 -0.6875 -2.015625 -0.6875q-0.84375 0 -1.578125 0.375q-0.71875 0.359375 -1.140625 1.03125l-1.28125 -0.96875q0.609375 -0.921875 1.65625 -1.4375q1.0625 -0.515625 2.34375 -0.515625q2.078125 0 3.25 1.09375q1.1875 1.078125 1.1875 2.96875l0 6.453125l-1.609375 0l0 -1.453125l-0.09375 0q-0.4375 0.734375 -1.3125 1.25q-0.875 0.515625 -1.984375 0.515625zm0.171875 -1.5q0.859375 0 1.59375 -0.4375q0.734375 -0.4375 1.171875 -1.171875q0.453125 -0.75 0.453125 -1.625q-0.484375 -0.3125 -1.1875 -0.515625q-0.703125 -0.203125 -1.484375 -0.203125q-1.390625 0 -2.109375 0.578125q-0.703125 0.578125 -0.703125 1.5q0 0.84375 0.640625 1.359375q0.640625 0.515625 1.625 0.515625zm7.19812 -9.015625l1.609375 0l0 1.640625l0.078125 0q0.3125 -0.84375 1.171875 -1.390625q0.859375 -0.546875 1.796875 -0.546875q0.703125 0 1.203125 0.203125l0 1.84375q-0.640625 -0.328125 -1.4375 -0.328125q-0.75 0 -1.375 0.421875q-0.609375 0.421875 -0.984375 1.140625q-0.375 0.703125 -0.375 1.515625l0 5.703125l-1.6875 0l0 -10.203125zm11.46875 14.84375q-1.796875 0 -2.96875 -0.84375q-1.171875 -0.84375 -1.5625 -2.015625l1.5625 -0.65625q0.3125 0.875 1.09375 1.421875q0.796875 0.546875 1.875 0.546875q1.578125 0 2.453125 -0.921875q0.875 -0.90625 0.875 -2.59375l0 -1.140625l-0.078125 0q-0.5 0.78125 -1.421875 1.28125q-0.90625 0.484375 -2.0625 0.484375q-1.3125 0 -2.40625 -0.671875q-1.09375 -0.6875 -1.734375 -1.90625q-0.640625 -1.21875 -0.640625 -2.78125q0 -1.546875 0.640625 -2.765625q0.640625 -1.234375 1.734375 -1.90625q1.09375 -0.6875 2.40625 -0.6875q1.15625 0 2.0625 0.484375q0.921875 0.484375 1.421875 1.296875l0.078125 0l0 -1.46875l1.625 0l0 9.796875q0 2.46875 -1.375 3.75q-1.359375 1.296875 -3.578125 1.296875zm0 -5.984375q0.921875 0 1.671875 -0.453125q0.75 -0.46875 1.203125 -1.328125q0.453125 -0.859375 0.453125 -2.03125q0 -1.203125 -0.453125 -2.0625q-0.453125 -0.859375 -1.203125 -1.3125q-0.75 -0.453125 -1.671875 -0.453125q-0.921875 0 -1.6875 0.46875q-0.75 0.453125 -1.203125 1.3125q-0.4375 0.859375 -0.4375 2.046875q0 1.171875 0.4375 2.046875q0.453125 0.875 1.203125 1.328125q0.765625 0.4375 1.6875 0.4375zm11.902489 1.65625q-1.453125 0 -2.6250076 -0.6875q-1.15625 -0.703125 -1.8125 -1.9375q-0.640625 -1.234375 -0.640625 -2.765625q0 -1.46875 0.609375 -2.71875q0.609375 -1.25 1.734375 -1.984375q1.1406326 -0.734375 2.5937576 -0.734375q1.5 0 2.59375 0.671875q1.109375 0.65625 1.703125 1.84375q0.59375 1.1875 0.59375 2.703125q0 0.234375 -0.046875 0.515625l-8.078133 0q0.0625 1.15625 0.5625 1.96875q0.5 0.796875 1.2656326 1.203125q0.765625 0.390625 1.609375 0.390625q2.0 0 3.015625 -1.84375l1.4375 0.703125q-0.625 1.21875 -1.765625 1.953125q-1.140625 0.71875 -2.75 0.71875zm2.9375 -6.5q-0.03125 -0.625 -0.359375 -1.265625q-0.3125 -0.640625 -1.0 -1.078125q-0.671875 -0.453125 -1.71875 -0.453125q-1.203125 0 -2.0468826 0.78125q-0.828125 0.765625 -1.09375 2.015625l6.2187576 0zm7.4381256 6.5q-1.625 0 -2.734375 -0.765625q-1.09375 -0.765625 -1.5625 -1.96875l1.53125 -0.671875q0.375 0.90625 1.125 1.40625q0.75 0.5 1.640625 0.5q0.96875 0 1.640625 -0.375q0.6875 -0.390625 0.6875 -1.125q0 -0.625 -0.546875 -1.015625q-0.53125 -0.390625 -1.6875 -0.671875l-1.25 -0.328125q-1.21875 -0.296875 -2.0 -1.015625q-0.78125 -0.71875 -0.78125 -1.859375q0 -0.875 0.53125 -1.546875q0.53125 -0.671875 1.40625 -1.03125q0.890625 -0.359375 1.90625 -0.359375q1.34375 0 2.390625 0.578125q1.046875 0.578125 1.484375 1.625l-1.46875 0.671875q-0.6875 -1.359375 -2.421875 -1.359375q-0.84375 0 -1.484375 0.390625q-0.625 0.390625 -0.625 0.984375q0 0.5625 0.4375 0.921875q0.453125 0.34375 1.328125 0.5625l1.484375 0.375q1.5 0.390625 2.25 1.140625q0.765625 0.75 0.765625 1.828125q0 0.9375 -0.546875 1.65625q-0.53125 0.703125 -1.453125 1.078125q-0.921875 0.375 -2.046875 0.375zm9.734985 -0.15625q-0.625 0 -1.15625 -0.1875q-0.53125 -0.203125 -0.890625 -0.546875q-0.796875 -0.765625 -0.796875 -2.109375l0 -5.96875l-1.78125 0l0 -1.546875l1.78125 0l0 -2.875l1.703125 0l0 2.875l2.5 0l0 1.546875l-2.5 0l0 5.5625q0 0.828125 0.3125 1.234375q0.375 0.4375 1.09375 0.4375q0.625 0 1.125 -0.34375l0 1.671875q-0.296875 0.140625 -0.609375 0.1875q-0.3125 0.0625 -0.78125 0.0625zm2.132492 -0.15625l0 0zm12.5525055 0.3125q-2.078125 0 -3.78125 -0.96875q-1.6875 -0.984375 -2.65625 -2.6875q-0.96875 -1.71875 -0.96875 -3.8125q0 -2.109375 0.96875 -3.8125q0.96875 -1.71875 2.65625 -2.6875q1.703125 -0.984375 3.78125 -0.984375q1.609375 0 2.9375 0.609375q1.328125 0.59375 2.3125 1.734375l-1.21875 1.171875q-0.828125 -0.96875 -1.796875 -1.421875q-0.96875 -0.46875 -2.234375 -0.46875q-1.546875 0 -2.859375 0.734375q-1.296875 0.71875 -2.0625 2.046875q-0.765625 1.328125 -0.765625 3.078125q0 1.734375 0.765625 3.0625q0.765625 1.328125 2.0625 2.0625q1.3125 0.734375 2.859375 0.734375q2.609375 0 4.421875 -2.140625l1.25 1.203125q-0.984375 1.171875 -2.453125 1.859375q-1.46875 0.6875 -3.21875 0.6875zm12.060623 0q-1.5 0 -2.703125 -0.71875q-1.1875 -0.71875 -1.859375 -1.953125q-0.671875 -1.234375 -0.671875 -2.734375q0 -1.5 0.671875 -2.734375q0.671875 -1.25 1.859375 -1.96875q1.203125 -0.71875 2.703125 -0.71875q1.5 0 2.703125 0.71875q1.203125 0.71875 1.875 1.96875q0.671875 1.234375 0.671875 2.734375q0 1.5 -0.671875 2.734375q-0.671875 1.234375 -1.875 1.953125q-1.203125 0.71875 -2.703125 0.71875zm0 -1.53125q0.953125 0 1.75 -0.46875q0.8125 -0.46875 1.296875 -1.34375q0.5 -0.890625 0.5 -2.0625q0 -1.1875 -0.5 -2.0625q-0.484375 -0.890625 -1.296875 -1.359375q-0.796875 -0.46875 -1.75 -0.46875q-0.9375 0 -1.765625 0.46875q-0.8125 0.46875 -1.296875 1.359375q-0.484375 0.875 -0.484375 2.0625q0 1.171875 0.484375 2.0625q0.484375 0.875 1.296875 1.34375q0.828125 0.46875 1.765625 0.46875zm7.032486 -8.984375l1.609375 0l0 1.5l0.078125 0q0.421875 -0.75 1.34375 -1.28125q0.921875 -0.53125 1.96875 -0.53125q1.828125 0 2.796875 1.078125q0.984375 1.0625 0.984375 2.890625l0 6.546875l-1.703125 0l0 -6.28125q0 -1.421875 -0.6875 -2.0625q-0.671875 -0.640625 -1.859375 -0.640625q-0.8125 0 -1.46875 0.46875q-0.640625 0.453125 -1.015625 1.203125q-0.359375 0.75 -0.359375 1.578125l0 5.734375l-1.6875 0l0 -10.203125zm14.641861 10.359375q-0.625 0 -1.15625 -0.1875q-0.53125 -0.203125 -0.890625 -0.546875q-0.796875 -0.765625 -0.796875 -2.109375l0 -5.96875l-1.78125 0l0 -1.546875l1.78125 0l0 -2.875l1.703125 0l0 2.875l2.5 0l0 1.546875l-2.5 0l0 5.5625q0 0.828125 0.3125 1.234375q0.375 0.4375 1.09375 0.4375q0.625 0 1.125 -0.34375l0 1.671875q-0.296875 0.140625 -0.609375 0.1875q-0.3125 0.0625 -0.78125 0.0625zm7.4893646 0.15625q-1.453125 0 -2.625 -0.6875q-1.15625 -0.703125 -1.8125 -1.9375q-0.640625 -1.234375 -0.640625 -2.765625q0 -1.46875 0.609375 -2.71875q0.609375 -1.25 1.734375 -1.984375q1.140625 -0.734375 2.59375 -0.734375q1.5 0 2.59375 0.671875q1.109375 0.65625 1.703125 1.84375q0.59375 1.1875 0.59375 2.703125q0 0.234375 -0.046875 0.515625l-8.078125 0q0.0625 1.15625 0.5625 1.96875q0.5 0.796875 1.265625 1.203125q0.765625 0.390625 1.609375 0.390625q2.0 0 3.015625 -1.84375l1.4375 0.703125q-0.625 1.21875 -1.765625 1.953125q-1.140625 0.71875 -2.75 0.71875zm2.9375 -6.5q-0.03125 -0.625 -0.359375 -1.265625q-0.3125 -0.640625 -1.0 -1.078125q-0.671875 -0.453125 -1.71875 -0.453125q-1.203125 0 -2.046875 0.78125q-0.828125 0.765625 -1.09375 2.015625l6.21875 0zm3.7912445 -4.015625l1.609375 0l0 1.5l0.078125 0q0.421875 -0.75 1.34375 -1.28125q0.921875 -0.53125 1.96875 -0.53125q1.828125 0 2.796875 1.078125q0.984375 1.0625 0.984375 2.890625l0 6.546875l-1.703125 0l0 -6.28125q0 -1.421875 -0.6875 -2.0625q-0.671875 -0.640625 -1.859375 -0.640625q-0.8125 0 -1.46875 0.46875q-0.640625 0.453125 -1.015625 1.203125q-0.359375 0.75 -0.359375 1.578125l0 5.734375l-1.6875 0l0 -10.203125zm14.641861 10.359375q-0.625 0 -1.15625 -0.1875q-0.53125 -0.203125 -0.890625 -0.546875q-0.796875 -0.765625 -0.796875 -2.109375l0 -5.96875l-1.78125 0l0 -1.546875l1.78125 0l0 -2.875l1.703125 0l0 2.875l4.640625 0l0 -1.09375q0 -0.96875 0.421875 -1.6875q0.4375 -0.71875 1.1875 -1.109375q0.75 -0.390625 1.640625 -0.390625q0.828125 0 1.5 0.25l0 1.65625q-0.390625 -0.15625 -0.703125 -0.234375q-0.3125 -0.09375 -0.75 -0.09375q-0.671875 0 -1.15625 0.484375q-0.46875 0.46875 -0.46875 1.296875l0 0.921875l2.625 0l0 1.546875l-2.625 0l0 8.65625l-1.671875 0l0 -8.65625l-4.640625 0l0 5.5625q0 0.828125 0.3125 1.234375q0.375 0.4375 1.09375 0.4375q0.625 0 1.125 -0.34375l0 1.671875q-0.296875 0.140625 -0.609375 0.1875q-0.3125 0.0625 -0.78125 0.0625zm13.38562 0.15625q-1.828125 0 -2.796875 -1.078125q-0.96875 -1.078125 -0.96875 -3.015625l0 -6.421875l1.6875 0l0 6.15625q0 1.46875 0.65625 2.15625q0.671875 0.671875 1.78125 0.671875q0.875 0 1.53125 -0.453125q0.671875 -0.46875 1.046875 -1.203125q0.375 -0.75 0.375 -1.5625l0 -5.765625l1.6875 0l0 10.203125l-1.609375 0l0 -1.484375l-0.078125 0q-0.421875 0.765625 -1.34375 1.28125q-0.921875 0.515625 -1.96875 0.515625zm7.532486 -14.625l1.6875 0l0 14.3125l-1.6875 0l0 -14.3125zm2.9543762 14.3125l0 0zm6.233734 -14.3125l4.828125 0q1.203125 0 2.21875 0.546875q1.015625 0.53125 1.625 1.5q0.609375 0.96875 0.609375 2.1875q0 1.21875 -0.609375 2.1875q-0.609375 0.96875 -1.625 1.515625q-1.015625 0.53125 -2.21875 0.53125l-3.125 0l0 5.84375l-1.703125 0l0 -14.3125zm4.859375 6.859375q0.8125 0 1.421875 -0.375q0.609375 -0.390625 0.9375 -0.984375q0.34375 -0.609375 0.34375 -1.265625q0 -0.65625 -0.34375 -1.25q-0.328125 -0.609375 -0.9375 -0.984375q-0.609375 -0.390625 -1.421875 -0.390625l-3.15625 0l0 5.25l3.15625 0zm9.182495 7.765625q-1.109375 0 -2.0 -0.4375q-0.875 -0.4375 -1.359375 -1.203125q-0.46875 -0.765625 -0.46875 -1.75q0 -1.625 1.21875 -2.53125q1.21875 -0.90625 3.078125 -0.90625q0.921875 0 1.703125 0.203125q0.796875 0.1875 1.21875 0.453125l0 -0.625q0 -1.140625 -0.8125 -1.828125q-0.796875 -0.6875 -2.015625 -0.6875q-0.84375 0 -1.578125 0.375q-0.71875 0.359375 -1.140625 1.03125l-1.28125 -0.96875q0.609375 -0.921875 1.65625 -1.4375q1.0625 -0.515625 2.34375 -0.515625q2.078125 0 3.25 1.09375q1.1875 1.078125 1.1875 2.96875l0 6.453125l-1.609375 0l0 -1.453125l-0.09375 0q-0.4375 0.734375 -1.3125 1.25q-0.875 0.515625 -1.984375 0.515625zm0.171875 -1.5q0.859375 0 1.59375 -0.4375q0.734375 -0.4375 1.171875 -1.171875q0.453125 -0.75 0.453125 -1.625q-0.484375 -0.3125 -1.1875 -0.515625q-0.703125 -0.203125 -1.484375 -0.203125q-1.390625 0 -2.109375 0.578125q-0.703125 0.578125 -0.703125 1.5q0 0.84375 0.640625 1.359375q0.640625 0.515625 1.625 0.515625zm8.19812 -10.890625q-0.5 0 -0.859375 -0.359375q-0.359375 -0.359375 -0.359375 -0.859375q0 -0.515625 0.359375 -0.859375q0.359375 -0.359375 0.859375 -0.359375q0.515625 0 0.859375 0.359375q0.359375 0.34375 0.359375 0.859375q0 0.5 -0.359375 0.859375q-0.34375 0.359375 -0.859375 0.359375zm-0.84375 1.875l1.703125 0l0 10.203125l-1.703125 0l0 -10.203125zm4.363739 0l1.609375 0l0 1.5l0.078125 0q0.421875 -0.75 1.34375 -1.28125q0.921875 -0.53125 1.96875 -0.53125q1.828125 0 2.796875 1.078125q0.984375 1.0625 0.984375 2.890625l0 6.546875l-1.703125 0l0 -6.28125q0 -1.421875 -0.6875 -2.0625q-0.671875 -0.640625 -1.859375 -0.640625q-0.8125 0 -1.46875 0.46875q-0.640625 0.453125 -1.015625 1.203125q-0.359375 0.75 -0.359375 1.578125l0 5.734375l-1.6875 0l0 -10.203125zm14.641876 10.359375q-0.625 0 -1.15625 -0.1875q-0.53125 -0.203125 -0.890625 -0.546875q-0.796875 -0.765625 -0.796875 -2.109375l0 -5.96875l-1.78125 0l0 -1.546875l1.78125 0l0 -2.875l1.703125 0l0 2.875l2.5 0l0 1.546875l-2.5 0l0 5.5625q0 0.828125 0.3125 1.234375q0.375 0.4375 1.09375 0.4375q0.625 0 1.125 -0.34375l0 1.671875q-0.296875 0.140625 -0.609375 0.1875q-0.3125 0.0625 -0.78125 0.0625z" fill-rule="nonzero"/><path fill="#000000" fill-opacity="0.0" d="m244.8 241.37184l0 -28.283463" fill-rule="evenodd"/><path stroke="#434343" stroke-width="2.0" stroke-linejoin="round" stroke-linecap="butt" d="m244.79999 241.37184l0 -20.703476" fill-rule="evenodd"/><path fill="#434343" stroke="#434343" stroke-width="2.0" stroke-linecap="butt" d="m244.79999 214.08838c1.8170166 0 3.2900085 1.4729767 3.2900085 3.2899933c0 1.8170166 -1.472992 3.2900085 -3.2900085 3.2900085c-1.8170166 0 -3.2899933 -1.472992 -3.2899933 -3.2900085c0 -1.8170166 1.4729767 -3.2899933 3.2899933 -3.2899933z" fill-rule="nonzero"/></g></svg>

Cả hai trang đều tải tài nguyên script.js do Glitch tạo theo mặc định. Vì vậy, bạn hãy thay thế nội dung của tệp đó bằng nội dung sau:

function blockPause(milliseconds) {
 const start = performance.now();
 let lastCheck = start;
 let lastTime = 0;
 // Synchronous blocking is NOT best practice at all, but is what we want here
 // Don't do this on your real site please!
 while(performance.now() - start < milliseconds) {
  // Log once a second
  lastTime = performance.now() - lastCheck
  if (lastTime >= 1000) {
   console.log(`Still blocking ${Math.round(performance.now() - start, 0)} ms out of ${milliseconds} ms`);
   lastCheck = performance.now();
  }
 }
}

// Load web-vitals.js and log LCP updates to console
var script = document.createElement('script');
script.src = 'https://unpkg.com/web-vitals@3/dist/web-vitals.attribution.iife.js';
script.onload = function () {
 window.webVitals.onLCP(({value}) => {
  console.log(`LCP time: ${Math.round(value)} ms`);
 }, {reportAllChanges: true});
};
document.head.appendChild(script);

// Block page for 3 seconds to simulate a slow loading page
console.log('Simulate slow loading page by blocking page;');
blockPause(3000);
console.log('Page loaded');

Ngay sau đó, trang web minh hoạ của bạn sẽ được thiết lập. Nhấp vào các mục trên trang web để làm quen với trang web. Bạn sẽ nhận thấy rằng Trang 2 và Trang 3 tải chậm do luồng chính bị chặn giả.

Khi bảng điều khiển Công cụ cho nhà phát triển đang mở, bạn có thể thấy nhật ký bảng điều khiển từ script.js:

Ảnh chụp màn hình Trang 2 của trang web minh hoạ, trong đó Công cụ cho nhà phát triển đang mở và hiển thị một số thông báo chặn cùng với LCP là 3.658 mili giây

Bạn có thể thấy thông báo chặn, gỡ lỗi và việc trang này mất 3.658 mili giây để hiển thị LCP do luồng chính bị chặn bởi chức năng chặn giả của chúng tôi. Đây là trang tải chậm do chức năng chặn giả, nhưng cũng biểu thị một trang có thể tải chậm vì bất cứ lý do gì. Hãy cùng tìm hiểu cách tăng tốc độ tải bằng Speculation Rules API.

4. Thêm quy tắc suy đoán cho danh sách URL

Quy tắc suy đoán đầu tiên mà bạn cần thêm là kết xuất trước danh sách URL được cố định giá trị trong mã.

Sao chép tài liệu index.html bằng cách nhấp vào trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm xuất hiện khi bạn di chuột lên tên tệp trong Glitch:

Sao chép lựa chọn tệp trong Glitch

Nhập tên mới của page1-url-speculations.html.

Quy tắc suy đoán là thẻ <script> có định dạng JSON và có type="speculationrules".

Chỉnh sửa tệp page1-url-speculations.html và thêm mã sau đây vào trang. Việc thêm mã vào vị trí nào không thực sự quan trọng nhưng bạn nên thêm ngay trước thẻ đóng phần nội dung (</body>) để cho phép hầu hết phần còn lại của trang được xử lý trước.

<script type="speculationrules">
 {
  "prerender": [
   {
    "urls": ["page2.html", "page3.html"]
   }
  ]
 }
</script>

Chỉ đơn giản vậy thôi! Đó là tất cả những gì bạn cần làm để thêm khả năng tải tức thì vào trang của bạn!

Quy tắc này yêu cầu kết xuất trước các url page2.htmlpage3.html để cả hai trang đều tải trong chế độ nền, sẵn sàng hoạt động khi người dùng nhấp vào một trong hai đường liên kết.

5. Xem ví dụ thực tế về các quy tắc suy đoán

Hãy xem ví dụ thực tế. Nếu tải trang page1-url-speculations.html, bạn sẽ cảm thấy không có gì khác biệt so với trang index.html ban đầu. Tuy nhiên, ở chế độ nền, Chrome đã bắt đầu kết xuất trước page2.htmlpage3.html. Bạn có thể coi đây là những thẻ ẩn hoạt động ở chế độ nền. Khi bạn nhấp vào đường liên kết, Chrome sẽ hoán đổi trang hiện tại với trang được kết xuất trước. Nếu bạn đợi ít nhất 3 giây sau khi tải và nhấp vào các đường liên kết, bạn sẽ thấy các trang tải ngay tức thì với thời gian hiển thị LCP gần bằng 0!

Khả năng tải tức thì với thời gian hiển thị LCP bằng 50 mili giây

Trong màn hình trên, bạn có thể thấy thời gian hiển thị LCP là 50 mili giây – nhanh hơn nhiều so với ngưỡng hợp lý được đề xuất là 2,5 giây và sẽ được hầu hết mọi người coi là "tức thì".

Hãy so sánh tốc độ này với trang chủ chính trên index.html, nơi tốc độ điều hướng giữa các trang cho cảm giác rất chậm và không phản hồi.

Đây chỉ là trang web minh hoạ đơn giản và tình trạng tải chậm chỉ là giả. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bạn đã thấy và hiểu được sức mạnh của API. Bạn không cần thay đổi mã của trang gốc mà chỉ cần thêm quy tắc suy đoán vào trang.

Nếu bạn nhấp vào trước khi hết 3 giây tải, trang được tải một phần sẽ thay thế trang hiện tại và các thông báo chặn còn lại sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển:

Ảnh chụp màn hình Trang 2, tương tự như ảnh trước nhưng thời gian ghi vào bảng điều khiển chỉ bằng một nửa

Chrome hoàn tất quá trình tải cho người dùng thấy và ở đây, bạn có thể thấy thời gian hiển thị LCP là 1 giây – không tốt bằng cảm giác gần như tức thì ở tốc độ 50 mili giây trong trường hợp kết xuất trước hoàn toàn, nhưng vẫn tốt hơn 3 giây trong trường hợp quá trình tải trang hoàn toàn không được kết xuất trước. Sự khởi đầu thuận lợi vẫn cải thiện đáng kể tốc độ tải trang.

6. Gỡ lỗi bằng JavaScript

Bạn có thể sử dụng JavaScript để đăng ký trình xử lý sự kiện sẽ khởi động khi trang được kích hoạt.

Thêm mã sau đây vào tệp script.js, ngay trước dòng // Block page for 3 seconds to simulate a slow loading page:

// Load when the page is activated
document.addEventListener('prerenderingchange', () => {
 console.log(`The page has been activated!`);

 const activationStart = Math.round(performance.getEntriesByType('navigation')[0].activationStart);
 console.log(`The page was activated at: ${activationStart}`);
});

Nếu bạn quay lại trang page1-url-speculations.html, hãy đợi vài giây để trang kết xuất trước, sau đó nhấp vào một trong các đường liên kết, bạn sẽ thấy hình ảnh giống như ảnh chụp màn hình sau:

Bảng điều khiển Công cụ cho nhà phát triển hiển thị thông điệp nhật ký khi trang được kích hoạt

Trong hình này, bạn có thể thấy trang được kích hoạt ở tốc độ 4.298 mili giây sau khi bắt đầu tải. Đã có 4 giây khởi đầu thuận lợi khi tải trang!

Bạn có thể xem theo thứ tự của nhật ký mà sự kiện kích hoạt sẽ khởi động trước, trước khi LCP được kích hoạt. Mặc dù lúc đó trang có thể đã được tải đầy đủ, nhưng LCP yêu cầu "thời gian hiển thị" diễn ra – theo như tên gọi! Vì vậy, mặc dù trang được kết xuất trước ở chế độ nền nhưng không có "thời gian hiển thị" thực sự nào diễn ra cho đến khi trang được kích hoạt. Do đó, sự chậm trễ không đáng kể sẽ xảy ra giữa thời gian kích hoạt và thời gian hiển thị LCP. Trong trường hợp này, độ trễ là 128 mili giây. Với người dùng thì khoảng thời gian này khá ngắn!

Bạn cũng có thể thấy rằng thời gian kích hoạt là 4.298 mili giây trong ví dụ này, nhưng thời gian hiển thị LCP ngắn hơn nhiều so với khi có độ trễ 128 mili giây. Tất cả các phép đo thời gian cho chỉ số về hiệu suất đều dựa trên thời điểm trang bắt đầu tải, nhưng thư viện các chỉ số quan trọng về trang web dùng để ghi lại LCP có logic đặc biệt để trừ thời gian activationStart nhằm đo LCP tuỳ theo nhu cầu của người dùng. Đây cũng là cách LCP được tính toán cho Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome (CrUX) – yếu tố hỗ trợ các công cụ như PageSpeed Insights và báo cáo Core Web Vitals trong Google Search Console.

7. Gỡ lỗi bằng Công cụ cho nhà phát triển

Ghi vào bảng điều khiển chắc chắn là một cách gỡ lỗi (ai lại không thích dùng cách gỡ lỗi quen thuộc và hiệu quả console.log chứ !), nhưng Chrome có tính năng hỗ trợ vượt trội trong Công cụ cho nhà phát triển để gỡ lỗi về Quy tắc suy đoán.

Quay lại trang page1-url-speculations.html, mở bảng điều khiển Application (Ứng dụng) và điều hướng đến thẻ Speculative loads (Tải suy đoán) ở mục Background Services (Dịch vụ nền):

Thẻ Speculative Loading (Tải suy đoán) của Công cụ cho nhà phát triển

Màn hình này cho thấy bản thân trang này không được suy đoán (mục trên cùng ở bên phải), nhưng trang đã khởi tạo hai suy đoán. Nhấp vào đường liên kết View all speculations rules (Xem tất cả quy tắc suy đoán) để mở màn hình có danh sách các quy tắc (chỉ có một quy tắc trên trang này). Tuy nhiên, điều thú vị hơn nằm ở đường liên kết View all speculations (Xem tất cả suy đoán) sẽ đưa bạn đến thẻ Speculations (Suy đoán):

Thẻ Speculations (Suy đoán) của Công cụ cho nhà phát triển hiển thị hai trang đã được suy đoán

Ở hình trên, bạn có thể thấy rằng hai trang đã được suy đoán và cả hai đều ở trạng thái Ready (Sẵn sàng). Nói cách khác, hai trang này đã được kết xuất trước và sẵn sàng kích hoạt. Điều này không có nghĩa là trang đã tải xong hoàn toàn – như bạn thấy trước đó – nhưng quá trình kết xuất trước đã khởi động thành công và trang đã sẵn sàng kích hoạt.

Nếu một trang không thể kết xuất trước, bạn có thể nhấp vào dòng đó để xem thêm chi tiết về lý do tại sao suy đoán bị lỗi. Ví dụ: một lượng nhỏ JavaScript API không tương thích với quá trình kết xuất trước, khiến nỗ lực thực hiện quy trình này bị huỷ.

8. Tự động suy đoán về đường liên kết bằng các quy tắc tài liệu

Trong các suy đoán này, một danh sách URL được cố định giá trị trong mã đã được sử dụng. Danh sách này giúp ích trong một số trường hợp, khi (các) URL cần suy đoán đã được xác định trước. Ngoài ra, danh sách cũng giúp ích trong các trường hợp nâng cao hơn, khi URL có thể được tính toán và chèn vào trang một cách linh động bằng JavaScript.

Tuy nhiên, thường thì bạn không thể xác định hoặc sẽ khó dự đoán việc khách truy cập sẽ nhấp vào đường liên kết nào trên trang (nếu có!). Việc kết xuất trước tất cả các đường liên kết có thể vừa gây mệt mỏi (khi phải nêu rõ trên từng trang) vừa cực kỳ lãng phí. Vì vậy, điều bạn cần là một số đường liên kết nhất định trên trang sẽ được cân nhắc nhưng với gợi ý rõ ràng hơn rằng người dùng sẽ nhấp vào một đường liên kết nào đó. Đây chính là tác dụng của quy tắc tài liệu.

Sao chép tệp index.html lần nữa thành tệp page1-document-speculations.html. Lần này, hãy thêm quy tắc sau – vẫn ở vị trí ngay trước thẻ đóng </body> nếu vị trí này phù hợp.

<script type="speculationrules">
{
 "prerender": [{
  "where": {
   "and": [
    { "href_matches": "/*" },
    { "not": {"selector_matches": ".do-not-prerender"}}
   ]
  },
  "eagerness": "moderate"
 }]
}
</script>

Quy tắc này yêu cầu kết xuất trước tất cả các đường liên kết có cùng nguồn gốc (bắt đầu bằng /*) – trừ phi lớp do-not-prerender nằm trên phần tử <a>. Trong ví dụ này, các trang được kết xuất trước với mức độ mong muốn là moderate (chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này ở trang tiếp theo).

Khi điều hướng đến trang này, bạn sẽ thấy hai suy đoán tiềm năng và cả hai đều ở trạng thái Not Triggered (Chưa kích hoạt):

Thẻ Speculations (Suy đoán) của Công cụ cho nhà phát triển hiển thị hai trang chưa kích hoạt

Thao tác di chuột lên một trong các đường liên kết sẽ kích hoạt suy đoán:

Thẻ Speculations (Suy đoán) của Công cụ cho nhà phát triển hiển thị hai trang đã kích hoạt

Khi bạn nhấp vào đường liên kết, trang được kết xuất trước sẽ tải. Quá trình này có thể cho cảm giác xảy ra ngay tức thì nếu có đủ thời gian tải trang hoặc nhanh hơn một chút nếu quá trình tải trang không hoàn tất vào thời điểm đường liên kết được nhấp vào. Dù trong trường hợp nào thì điều này cũng sẽ dẫn đến thời gian hiển thị LCP nhanh hơn so với khi không sử dụng quy tắc suy đoán.

Quy tắc tài liệu là cách hiệu quả để nhanh chóng thêm các thao tác điều hướng suy đoán vào trang web của bạn mà không phải cân nhắc kỹ việc cần kết xuất trước các URL nào. Quy tắc tài liệu rút ngắn thời gian hoàn thành quá trình kết xuất trước nhưng vẫn mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho thao tác điều hướng tiếp theo và do đó giúp cải thiện tốc độ tải trang trong tương lai.

9. Mức độ mong muốn của người dùng cho biết thời điểm cần suy đoán

Ở bước trước, "eagerness": "moderate" đã được sử dụng. Có 4 chế độ cài đặt mức độ mong muốn:

 • immediate: Chế độ cài đặt này dùng để suy đoán càng sớm càng tốt – tức là ngay khi các quy tắc suy đoán được tuân thủ.
 • eager: Chế độ cài đặt này hoạt động giống hệt chế độ cài đặt immediate, nhưng trong tương lai, chúng tôi sẽ tìm cách bố trí chế độ này vào khoảng giữa immediatemoderate.
 • moderate: Chế độ cài đặt này tiến hành suy đoán nếu bạn di chuột lên một đường liên kết trong 200 mili giây (hoặc trong sự kiện pointerdown nếu sự kiện đó xảy ra sớm hơn và trên thiết bị di động không có sự kiện di chuột).
 • conservative: Chế độ cài đặt này suy đoán dựa trên sự kiện con trỏ hoặc sự kiện chạm.

Bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt eagerness cho cả quy tắc danh sách dựa trên URL hoặc quy tắc tài liệu dựa trên where. Các chế độ cài đặt immediateeager thường phù hợp hơn với quy tắc danh sách vì bạn biết các URL và do đó cũng có thể suy đoán các URL đó càng sớm càng tốt để có được nhiều thời gian thực hiện nhất. moderateconservative thường hữu ích hơn cho các quy tắc tài liệu trong đó URL chính xác cần suy đoán thường chưa được xác định.

Hãy thử nghiệm trên các trang của bạn với các chế độ cài đặt mức độ mong muốn khác nhau bằng cách sử dụng Công cụ cho nhà phát triển để biết thời điểm suy đoán diễn ra.

10. Kết luận

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Lớp học lập trình này. Chắc hẳn giờ đây, bạn đã hiểu rằng Speculation Rules API là một API hiệu quả mà bạn có thể thêm vào các trang web chỉ bằng một vài dòng mã.

Bạn chỉ mới tìm hiểu sơ qua về các khả năng của Speculation Rules API trong khoá học giới thiệu ngắn gọn này, nhưng kiến thức khoá học mang lại hoàn toàn đủ để bạn có thể thêm tính năng hỗ trợ cho trang web của mình.

Để biết thêm nhiều chủ đề nâng cao hơn, bao gồm cả những yếu tố cần cân nhắc đối với hoạt động phân tích hoặc quảng cáo, hãy truy cập vào đường liên kết Tìm hiểu thêm ở bên dưới.

Tìm hiểu thêm

Ý kiến phản hồi

Nếu bạn có ý kiến phản hồi về lớp học lập trình này và bất cứ câu hỏi hay mối lo ngại nào, chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe.

Bạn thấy lớp học lập trình này thế nào?

Không hữu ích lắm Có phần hữu ích Thực sự hữu ích